Regionalt spillested logoRegionalt spillested

Musikhuzet er udpeget af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik som regionalt spillested. Der er indgået en 4-årig kontrakt fra 1. januar 2017 mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Slots- og Kulturstyrelsen, Bornholms Regionskommune og Musikhuzet Bornholm.

Overordnet mål

Musikhuzet har til formål at etablere og drive et spillested, fortrinsvis for den rytmiske musik. Musikhuzet skal fremstå som et musikalsk kraftcenter og musikkultur-eksponent. Musikhuzet vil præsentere et tidssvarende og nyskabende repertoire med vægt på kvalitet, aktualitet og alsidighed. Musikhuzet Bornholm vil samarbejde, være nytænkende og skabe nye innovative koncertformer.

Musikhuzet Bornholm drives som en selvejende institution med en bestyrelse på 7 personer heraf én udpeget af Bornholms Regionskommune.

Bestyrelsen:
Formand Michael Friis
Næstformand Michael Berg
Mads Kofod
Søren Bysted
Erik Lindblad
Erik Lund Hansen (BRK repræsentant)
Mette Brunemark (Personale repræsentant)

Vedtægter for den selvejende institution Musikhuzet Bornholm

Musikhuzet Bornholms bestyrelse og daglige ledelse er bekendt med Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse, og tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til spillestedets forhold.

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 2017-2020

Strategi 2017-2020

Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2014

Musikhuzet Bornholm Statusrapport 2015

Musikhuzet Bornholm Evaluering 2015

Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2015

Musikhuzet Bornholm Årsrapport 2016

PROGRAM